CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM ĐỔI QUÀ

13:04 07/12/2023

1. Đối tượng áp dụng:

Tất các khách hàng mua hàng tại Cửa hàng, Website, Điện hoặc APP YFK.VN ***Lưu ý: Đối với khách hàng mua hàng tại Website hoặc Điện thoại, Khách bắt buộc phải ĐĂNG KÝ / ĐĂNG NHẬP mới có thể tích luỹ điểm
Ngày bắt đầu: 8/12/2023

2. Sản phẩm áp dụng:

Tất cả hàng nguyên giá hoặc giảm giá đều được tích điểm dựa trên tổng giá trị đơn hàng mỗi lần mua (không áp dụng phí ship).

3. Thể lệ tích điểm.

Mỗi khách hàng sẽ được tích điểm 2% trên tổng giá trị đơn hàng. Ví dụ khách mua đơn hàng 500,000 Đ sẽ được tích điểm 10,000 Đ (1,000 Đ = 1,000 điểm)

  • Điểm được tích dựa trên số tiền thanh toán cuối cùng (khi đã trừ Giảm giá, Điểm trừ tiếp trên đơn hàng (nếu có), không tính phí ship)

  • Điểm sẽ được cộng dồn theo các đơn hàng đã mua.

  • Điểm tích luỹ sẽ được tích vào tài khoản khi đơn hàng giao dịch thành công.

  • Điểm sẽ hết hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày tạo tài khoản

    Vào những ngày mua sắm đặc biệt, % tích điểm sẽ được x2, x3 hoặ x5 tuỳ vào chương trình khuyến mãi của công ty

    Lưu ý:

  • Đối với tất cả các sản phẩm đổi size hoặc đổi mẫu với giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị đã mua, các sản phẩm đó sẽ được quét tay bằng phần mềm và không áp dụng tích điểm.

  • Nếu khách có mua thêm đơn hàng mới có kèm sản phẩm đổi/ trả thì đơn hàng mới sẽ được tích điểm dựa trên tổng tiền cuối cùng